Philip A. Luik

Utbildning: Tartu Kunstikool 1966 – 1970 EE Konstakademien i Stockholm 1982 SE Representerad Statens Konstråd/ Karolinska sjh/, HM Konungens Konstsamlingar, Länsmuseét i Gävle, Stockholm Stadsm ...

Läs mer

@