Art & Form AB kommer att använda de uppgifter du lämnar i formuläret för att skicka nyheter eller erbjudanden till din e-post. Vi lämnar inte ut din e-post till något annat företag. Uppgifterna lagras tills du väljer att avregistrera dig från listan.

Art & Form AB är ansvarig för behandling av uppgifterna. Adress: Kommendörsgatan 11, 114 48 Stockholm. Tel: 08 – 66 77 100, E-post: annelie@artoform.se

Vi har skyldighet att lämna ut registrerade personuppgifter när du ber om dem, eller på begäran ändra felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke och det gör du enklast genom att avregistrera dig via en länk i nyhetsbrevet, alternativt kan du kontakta oss för att bli borttagen från en specifik lista eller om du vill bli glömd och raderad från samtliga listor.

@