”även olika, kan vara vänner”
Stengods bränd 2 ggr

”Kvinna”
Stengods bränd 2 ggr

@