För att kunna svara på din förfrågan behöver vi lagra dina personuppgifter som du anger. Vi använder endast dina uppgifter till att besvara och lösa din förfrågan.

Den som får tillgång till uppgifterna är Art & Form AB. Även webbsidans tekniker har åtkomst av lämnade uppgifter och kan i enstaka fall ta del av dem vid teknisk felsökning eller underhåll.

Uppgifterna lagras i upp till fem år för möjlighet till återkoppling av tidigare ärende.

Den som är ansvarig för behandling av uppgifterna är Art & Form AB är ansvarig för behandling av uppgifterna. Adress: Kommendörsgatan 11, 114 48 Stockholm. Tel: 08 – 66 77 100, E-post: annelie@artoform.se

Vi har skyldighet att lämna ut registrerade personuppgifter när du ber om dem, eller på begäran ändra felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke och det gör du genom att kontakta oss för att bli borttagen ur databasen och vår e-post inkorg.

@