Ceder, Mats

Född 1957 i Göteborg. Studier Gerlesborgskolan, Stockholm 1978-1980 Stockholm University,...
Read More

Corneille

Cornelius Willem Beverloo föddes 1922 i Liège, Belgien, av holländska...
Read More

Dahl, Göran

Född 1944 UTBILDNING: Konsthögskolan 1969 – 74 UTSTÄLLNINGAR: Västerås konstnärsförening...
Read More

Landström, Åsa

Utbildning: 2003-2005 Projektprogram för professionella konstnärer vid Kungliga Konsthögskolan i...
Read More

Nilson, KG

Karl Gustaf Nilson, född i Falun 1942 1963-68 Konsthögskolan, Stockholm....
Read More

Östlund, Åsa

Konstnärlig utbildning: Konstfackskolan, Stockholm 1976-80 Konsthögskolan, Stockholm 1981-86 Separatutställningar (i...
Read More
@